letní soustředění 2009 Římov

Červencový týden, který jsme strávili na soustředění v Římově utekl jako voda a je za námi. Pro ty, kteří nejeli se pokusím ve stručnosti popsat, o co přišli a doufám, že příští rok si to rozhodně nenecháte ujít.

Příjezd na místo byl 4. 7. 2009 v sobotu dopoledne a doprovázelo ho sluníčko. Během následujícího týdne si pak s námi zahrálo trochu na schovávanou, ale náladu nám to nezkazilo. Novinkou byl oddíl z Milovic pod vedením Lídy Gerlichové, která se s dětmi přijela zapojit do programu soustředění a zároveň to byla první šance na vzájemné poznání se, protože od prázdnin je její oddíl oficiálně zařazen pod náš oddíl Hwa-rang. Aby opadlo počáteční dělení se na dvě skupiny, udělali jsme večer táborák a hrály se seznamovací hry. Když se pak od ohně odcházelo, nikdo nemohl říci, že někoho nezná. Od té chvíle jsme byli jeden oddíl.

Druhý den už začaly tréninky. Dvakrát denně a navíc večerní teorie. Tréninky probíhaly na fotbalovém hřišti přímo před ubytovnou, a pokud začalo pršet, měli jsme k dispozici jídelnu. Každý se učil nové techniky na další pásek a sestavu (tul) k němu příslušející. Děti se seznamovaly s cvičením s expandery, se sebeobranou, krokovým matsogi a nezapomnělo se ani na nácviky matsogi (soubojů) a na samotné zápasy. Svoje získané dovednosti pak mohly předvést v závodech, které jsme uspořádali poslední den soustředění. Soutěžilo se pouze v sestavách. Začínalo se sazu jirugi, ve kterém závodily všichni a postupovalo se dále podle pásků. Takže na konci, měl každý tul svého vítěze. Odměnou byl pytlíček sladkostí a rozdával se za první a druhé umístění.

Každý den probíhalo bodování pokojů, které přimělo všechny k udržování pořádku, protože trest, který byl za nadměrný počet získaných bodů, se nelíbil nikomu. Hříšníky totiž čekalo přeskákání fotbalového hřiště napříč, tam a zpátky, a to v žabácích. Dále se uspořádala soutěž o nejhezčí obrázek, který děti namalují. Téma bylo jasné, Taekwon-do. Porota hodnotila subjektivně a byla tvořena z řady starších účastníků soustředění. Obrázky byly rozděleny na dvě skupiny. První byla od dětí do šesti let a druhá nad šest let. V každé skupině pak porota vybrala vítěze.

V úterý jsme měli dopolední volno, a proto se vyrazilo na výlet do Třeboně. Většina šla do místního aqvaparku plavat a zbytek šel na procházku ke Schwarzenbergské hrobce a na zmrzlinu. Na oběd už jsme byli zpět a odpolední trénink samozřejmě nevynechali. Čtvrtek byl pak celý ve znamení volného dne. Tentokrát byla cílem našeho výletu Hluboká nad Vltavou. Děti si v zámecké zahradě vyzkoušely střelbu z luku a polovina šla na prohlídku zámku. Ta trvala asi hodinu, takže druhá polovina, která odmítla interiér shlédnout, musela čekat venku v zahradě. Další naše kroky vedly do místní zoologické zahrady. Po návratu do Římova jsme rozdělali oheň a opékali se vuřtíky. Na konci týdne nemohla chybět bojovka, kde nejmenší ukázali, že mají více odvahy než leckteří starší. Každý ale nakonec stezku odvahy prošel, i když počáteční zaklepání na kapličku, jako jeden z úkolů, bylo pro některé odvážným krokem.

Myslím, že týden soustředění si všichni užili a už se těší na to v příštím roce.

Zorka