PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Náš oddíl má možnost, v případě dostatečného naplnění, uspořádat první příměstký tábor o letních prázdninách na ZŠ Komenského v Týnci nad Sázavou.
KDY: 5. – 9. 8. 2024
CENA: 3.200,-Kč
VĚK: od 6 let
Nástup: 7.30 – 8.30 (tělocvična ZŠ)
Konec: 16.00 – 17.00 (tělocvična ZŠ)
Přihlášení prosím proveďte email: hwa-rang@volny.cz nebo formou sms na mobil: 603267205 nejpozději do neděle 2. 6. 2024.

MČR KUP 2024 – Nymburk 10. – 12. 5. 2024

O víkendu 11. – 12.5. se konalo ve sportovním centru Nymburk MČR barevných pásků. Do Nymburka přijelo 22 výprav a více než 280 závodníků. Naše škola měla zastoupení v 8 závodnících. Všichni podali svůj momentálně nejlepší výkon a naší škole to přineslo 1 zlatou, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí.

Jarní soustředění Zbraslavice 2024

Stále je ještě možné přihlásit se na jarní soustředění do Zbraslavic termín: 27. – 31. 3. 2024 (velikonoční prázdniny).
Cena: 3900,- Kč
Nově lze cenu za soustředění rozdělit na zálohu 2.000,-Kč do 10. 3. 2024 a doplatek 1.900,- do 26. 3. 2024.
Připomínám, že účastník soustředění musí v den nástupu odevzdat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.

Zkoušky na t. s. KUP – čtvrtek 29. 2. 2024 Týnec nad Sázavou

 
Ve čtvrtek 29. 2. 2024 se uskuteční v tělocvičně ZŠ Komenského v Týnci nad Sázavou zkoušky na t.s. kup.
Na zkoušku mohou jít pouze vybraní členi oddílu Hwa-Rang. Výběr provedeme ve čtvrtek 22. 2. 2024 a v úterý 27. 2. 2024 na tréninku.
Start zkoušek je naplánovaný na 15:45 hod. a zkoušky jsou určené pro:
10. kup (bílý pásek)
9. kup (bíložlutý pásek)
8. kup (žlutý pásek)
7. kup (žlutozelený pásek)
Cena za zkoušku je pro 10.-8.kup 300,-Kč, pro 7.kup 350,-Kč. Peníze prosím přineste v hotovosti na zkoušku nebo po zkouškách zašlete převodem na účet oddílu.
Zkoušku lze provádět poze v oficiálním doboku TKD ITF.
Pro vyšší technické stupně jsou naplánované zkoušky na konec března. Termín zkoušek bude upřesněn.

LEDNOVÝ TÝNECKÝ POHÁR – 27. 1. 2024

V sobotu, 27. 1. 2024 uspořádala Škola Taekwon‑do Hwa-Rang, z.s. ve spolupráci se Školou Taekwondo ITF NA-MU první oblastní soutěž pro Prahu a střední Čechy v roce 2024. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích v disciplínách technické sestavy jednotlivců, technické sestavy týmů a pro žáky byla ještě připravena nová sportovní disciplína boj na stojící pytel.

Na lednovou soutěž dorazilo 138 závodníků a závodnic z 10 klubů: Hwa-Rang, Na-Mu, Dan-Gun, Silla, Ge-Baek Mladá Boleslav, Dallyon, Fénix, Toi-Gae, Kwang Myong a Circle.

Ze 138 závodníků bylo celkem 99 bojovníků ve věkové kategorii mladších a starších žáků. Do bojů na stojící pytel se přihlásilo 74 borců. A znovu byla vidět zlepšující se úroveň jak v technickém provedení, tak i v pestrosti technik a kombinací. Dobré návyky z tohoto boje, jako je dobrá vzdálenost, rychlost a pestrost v kombinacích, si mohou žáci přenést následně i do sportovního boje.

Soutěž nám začala lehce po 10. hodině nástupem, pozdravem, slibem a základními informacemi. Poté se na dvou rinzích rozjely týmové sestavy žáků a na dalších dvou rinzích sestavy jednotlivců ve věkové kategorii juniorů a žáků s technickým stupněm 10. a 9. kup (bílý a bíložlutý pásek). Nato všechny ringy obsadily technické sestavy jednotlivců ve všech věkových kategoriích. Po krátké přestávce a přestavbě ringů nám těsně před polednem začal boj na stojící pytel.

Během soutěže nedošlo k žádné události, která by narušila plynulý chod, a celá soutěž s předáním diplomů a medailí skončila lehce po 13. hodině.

Nejúspěšnějším oddílem na této soutěži se stal domácí klub Hwa-Rang následovaný kluby Silla a Fénix.

Další oblastní soutěže proběhnou 24. 3. 2024 v Čestlicích a 6. 4. 2024 opět v Týnci nad Sázavou. Informace a propozice naleznete v kalendáři Českého svazu taekwon‑do ITF.

STM Praha I. v roce 2024

Informace pro členy STM Praha I.
 
Členem Střediska talentované mládeže se může stát každý ve věku 12-18let s technickým stupněm 4.kup (modrý pásek) a výše.
 
Termíny 2024
 
24. 2. 2024 sobota – výběrové soustředění
Praha Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 (10,00-16,30 hod)
 
27. – 31. 3. 2024 soustředění – cena 3.900,-Kč
Zbraslavice – rekreační středisko U starého rybníka, cena pro členy STM: 2100,- Kč, zbytek 1800,- Kč hradí STM
 
27. 4. 2024 sobota – soustředění
Praha, Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 (10,00-16,30 hod)
 
18. 5. 2024 sobota – soustředění
Praha, Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 (10,00-16,30 hod)
 
14. – 15. 6. 2024 soutěž STM Brno
 
29. 9. 2024 neděle – soustředění
Praha, Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 (10,00-16,30 hod)
 
26. – 30. 10. 2024 soustředění – cena 3.900,-Kč
Zbraslavice – rekreační středisko U starého rybníka, cena pro členy STM: 2100,- Kč, zbytek 1800,- Kč hradí STM
 
Roční poplatek pro členy STM: 2000,-Kč/rok 2024
bude splatný po prvním soustředění (po výběru) pouze bezhotovostně na č.ú.: 27-4598500277/0100 popis platby: příspěvek za … jméno a příjmení, v.s. datum narození
 
Strava na všech soustředěních je zajištěna. Podrobné informace o soustředěních ve Zbraslavicích a závodech budou k dispozici později.
 
Připomínám, že členové STM se musí zúčastnit min. 4 oblastních soutěží v roce 2024 a dále min. 50% soutěžích republikového charakteru. Svazové soutěže naleznete na: https://www.taekwondo.cz/kalendar/
 
V příloze naleznete smlouvu pro členy STM. Na první soustředění musí mít všichni členové smlouvu sešitou a podepsanou od zákonných zástupců ve dvojím vyhotovení. Jinak nemohou být hrazeni na soustředění z dotací pro STM.