Týnecké Tullení 2016

Dne 18. 6. 2016 se ve velké tělocvičně ZŠ v Týnci nad Sázavou, ul. Komenského uskutečnil již 4. ročník závodů v technických sestavách (tull) pod názvem TÝNECKÉ TULLENÍ 2016. Na naši soutěž přijelo celkem 120 taekwondistů ze sedmi pozvaných oddílů. Vloni se zúčastnilo 79 závodníků ze čtyř oddílů. Tato soutěž začíná být stále oblíbenější a organizátorům se hlásí stále více oddílů, které by se chtěly zúčastnit se svými závodníky této soutěže. Díky finančním a materiálním příspěvkům ze strany rodičů a organizací jsme schopni každý rok potěšit drobnými cenami a dárky všechny děti bez ohledu na umístění v soutěži.

Organizátoři soutěže se sešli v 8.00 hodin a začali s přípravou. Od 9.00 hodin začala registrace a krátce po 10.00 hodině začali soutěžit ti nejmladší s nejnižšími technickými stupni. U nás si mohou své umění vyzkoušet i ti, kteří ještě nevykonali žádnou zkoušku v taekwondu, ale umí již zacvičit první sestavy. Pro tyto děti je soutěž hodně obtížná. Poprvé mají před sebou porotu rozhodčích a k tomu plnou tělocvičnu diváků. Zvládly to všichni skvěle a doufáme, že se jim díky této zkušenosti bude lépe cvičit na prvních zkouškách.

Ve 12 hodin byla ukončena první část soutěže a nejmladší taekwondisté s technickým stupněm 10.kup (bílý pásek) až 7.kup (žlutozelený pásek) mohly po obdržení drobných dárečků odejít domů. Pro rozhodčí, kteří velkou měrou přispěli k hladkému chodu první části soutěže, byl připraven oběd. Ten nám s dalším občerstvení připravili rodiče našich svěřenců a za to jim právem patří velký dík.

Mezi tím se tělocvična přestavěla ze dvou soutěžních ringů na tři a mohlo se pokračovat. Novými kategoriemi kromě tradičních žákovských a juniorských, byli kategorie rodičů a trenérů. Celkem se nám sešlo 12 odvážných rodičů a 5 trenérů, kteří si ve čtyřech samostatných skupinách vyzkoušeli své dovednosti. Na žádné jiné soutěži v českém svazu Taekwon-do není soutěž trenérů ani rodičů. Hlavně u trenérů mohli ostatní soutěžící vidět, že trenér není jen osoba, která je jen trénuje. Tyto kategorie byly po kategoriích nejmenších nejsledovanější na této soutěži. Přispělo k tomu i to, že čtyři z pěti trenérů, kteří v této kategorii soutěžili, byli v minulosti nebo jsou úspěšnými reprezentanty na ME a MS. Po těchto kategoriích následovali soutěže zelených, modrých a červených pásků v žákovských a juniorských kategoriích.

Díky dobré organizaci závodů a neúnavné práci všech rozhodčích, jsme před třetí hodinou ocenili poslední závodníky, předali jsme dárky všem, kteří se podíleli na této soutěži, a skončilo se podle plánu.

Každým rokem jsou nám velkou oporou rodiče i prarodiče dětí a dovolím si říct, že bez jejich pomoci by soutěž byla organizačně daleko náročnější.

I letos bychom chtěli poděkovat městu Týnci nad Sázavou za podporu naší soutěže.

Závěrem bych ráda podotkla, že v této atmosféře je pro náš oddíl radost pořádat závody a po ukončení soutěže jsme zkonstatovali, že se již těšíme na příští ročník Týneckého tullení.