ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOŘENOV 17. – 20. 12. 2022

Zimní soustředění Kořenov 2022.
17. – 20. 12. 2022
Cena bez dopravy: 3.150,-Kč
Přihlášky emailem do 20. 11. 2022. Můžete přinést i osobně na trénink.
Úhrada soustředění na účet oddílu nejpozději do 30. 11. 2022.